Meer winst uit de supply chain met data

Naast de miljoenen passagiers worden vindt ook vracht via Schiphol zijn weg. Vanuit Nederland naar het buitenland. Of juist andersom.

Het delen van data door de complete logistieke keten draagt bij aan de internationale concurrentie positie van Schipol als Cargo-hub.

Outlines

We hebben globale ideeën over het delen van data in de supply chain. We hebben er inmiddels ook enige praktische ervaring mee. Het moet echter concreet worden om funding te verwerven voor een volgende fase. 

In een brainstorm en value discovery sessie met een aantal stakeholders zijn de wensen geinventariseerd. Daarmee zijn een aantal user stories beschreven, globale user-flows en het ontwerp van een mobiele app inclusief API’s uitgewerkt. 

Uiteindelijk hebben we een clickable demo ontwikkeld van de mobiele app die we voor ogen hadden. Door deze clickable demo online te zetten, waren alle stakeholders in staat om feedback te leveren. Na een aantal iteraties hebben we een definitief ontwerp opgeleverd waarmee funding voor een volgende fase is opgehaald.

Deliverables

Expertise

Bijzonder aan dit project

In de supply chain spelen vele partijen een onmisbare rol. Ze hebben ook allemaal hun eigen belangen.

Het is daarom buitengewoon complex en uitdagend om in een dergelijk stakeholder veld een oplossing te ontwerpen en alle partijen op één lijn te krijgen.

Mooi om te zien dat we daar in hele korte tijd een verschil in hebben gemaakt. Ideeën werden stukken concreter en funding voor de volgende fase is hierdoor verzekerd.

Andere projecten:

Vertrek niet met lege handen.

Speciaal voor Tech Scale-ups : ‘De Roadmap naar Schaalbare Groei!

100% Gegarandeerd Resultaat!