10 redenen waarom een marketingbudget slim is

Een budget stellen? Dat leidt tot onnodig geld verbrassen. Zo denken veel ondernemers. Toch is het veel slimmer dan je denkt…..

Inhoudsopgave

Bij iedere crisis worden bedrijven scherp en alert op hun kostenposten.
Dat is logisch, want je wilt uiterst zorgvuldig met je beschikbare cashflow omgaan om te overleven.

Of om te groeien natuurlijk! Want als je nadenkt over je marketing professionaliseren dan mag het werken met marketingbegrotingen of een marketingbudget daarin niet ontbreken.

Dat heeft echter voor veel ondernemers een negatieve bijsmaak. Iedereen kent wel de verhalen.

“Kun je nog een offerte maken en een factuur sturen? Dan kan het nog op budget van dit jaar, anders krijgen we volgend jaar minder budget”

Maar juist door dit vooroordeel te hebben, missen bedrijven helaas de kansen en voordelen die het werken met budgetten kan opleveren.

Wil je jouw marketing professionaliseren? Dan is het goed om het werken met budgetten niet achteloos te parkeren of te negeren.

Ook niet in deze Corona crisis.

Ik geef je 10 redenen waarom.

Een marketingbudget schept helderheid

Je denkt vooraf met elkaar na over investeringen en hoe je ze terug wilt verdienen. Met een marketing budget verwerf je begrip voor je plannen en de benodigde middelen. Iedereen kan meedenken en is voorbereid.

Een marketingbudget voorkomt vrijblijvendheid

Zolang je plannen geen stuiver kosten, vindt iedereen het al snel goed. Maar als jij ineens 50k nodig hebt, dan gaan mensen ineens opletten. En dat is wat je wilt. De vrijblijvendheid moet eraf en dat lukt met een marketing budget.

Een marketingbudget scheelt doorlooptijd

Dingen die geld kosten, hoeven niet telkens opnieuw bekeken te worden. Je beperkt onnodig uitstel.

Een marketingbudget levert iedereen tijd en gemak op

Je bespaart jezelf maar ook collega’s (of compagnons) waarmee je besluiten over geld neemt, tijd en energie door in één keer alle marketinginvesteringen door te lopen. Vervolgens weet iedereen waar die aan toe is en kun jij je plannen gaan uitvoeren.

Een marketingbudget voorkomt verrassingen

Geld dat is gebudgetteerd is vaak ook gereserveerd. Je kunt erover beschikken wanneer jij het nodig hebt. Heb je geen budget? Dan loop je het risico dat je plannen ook niet kunt realiseren. Dat zou jammer zijn.

Een marketingbudget levert (meer) begrip op

Kom je keer op keer met losse kosten op de proppen? Dan lijkt het eerder een (onvoorziene) kostenpost dan een goed doortimmerde business opportunity. Voorkom dat deze beeldvorming jou onnodig tijd gaat kosten..

Met een marketingbudget overzie je het grote plaatje

Door een totaaloverzicht te maken van je marketing investeringen, lukt het vaak beter de samenhang uit te leggen. Daardoor krijg je – als het goed is – de handen makkelijker op elkaar.

Het werken met marketingbudget zorgt dat je méér geld krijgt

Alle bovenstaande voordelen van een marketingbudget leiden er vaak toe dat je ook meer funding voor je plannen geregeld krijgt.

Een marketingbudget structureert je plannen

Zet de kosten op een rij en bespreek deze met je team, collega’s, manager of aandeelhouder. Zo komt er structuur – en extra gedragenheid – in je plannen. 

Een marketingbudget komt professioneel over

Het geeft blijk van professionaliteit en (financiële) volwassenheid als je goed kunt begroten en uitleggen hoe je dat geld gaat terugverdienen.

Conclusies over je marketing budget

Plannen is een belangrijke succes factor als het gaat om ondernemen en groeien. Financieel plannen – onder andere door middel van het werken met budgetten – hoort daar ook bij.

De bovenstaande afwegingen geven je wellicht een andere kijk op marketingbudget dan je misschien had.

Doe er je voordeel mee.

Ook de komende tijd.

Auteur
logo